Στη σελίδα αυτήν υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας www.matchmakersholland.com (στο παρόν η “Ιστοσελίδα”) και την πλατφόρμα αντιστοίχισης του Matchmakers. Διάβασε προσεκτικά τις πληροφορίες αυτές. Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας εφαρμόζονται οι παρακάτω όροι χρήσης. Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα θεωρείται ότι έλαβες γνώση των όρων χρήσης και τους έχεις αποδεχθεί.

Πληροφορίες και επικοινωνία

Η Matchmakers φροντίζει τα μέγιστα σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ορθότητα των στοιχείων στην Ιστοσελίδα της. Ωστόσο μπορούν να υπάρξουν λάθη και ατέλειες. Επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Ιστοσελίδα μας (το περιεχόμενό της) είναι πλήρες και/ή σωστό. Αποδέχεσαι ότι η Ιστοσελίδα περιέχει μόνο την λειτουργικότητα και τα λοιπά χαρακτηριστικά που ανιχνεύεις κατά τη στιγμή της χρήσης (επίσης ονομάζονται “η βάση”).

Η Matchmakers δεν ευθύνεται για καμία μορφή ζημίας η οποία οφείλεται στην αναφορά λαθών και/ή ατελών πληροφοριών. Η Matchmakers δεν ευθύνεται για καμία μορφή ζημίας η οποία είναι το αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας του Matchmakers.

Eάν δεν χρησιμοποιείς την Ιστοσελίδα ως αποτέλεσμα παρεμβολών και διακοπών, εμείς θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα όσο το δυνατόν συντομότερα. Ούτε γι αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Matchmakers.

H Matchmakers δεν εγγυάται ότι τα e-mails που της αποστέλλονται (εγκαίρως) λαμβάνονται ή γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας., επειδή η έγκαιρη λήψη των e-mails δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Επίσης η ασφάλεια της κυκλοφορίας των e-mails δεν μπορεί να είναι εγγυημένη λόγω των κινδύνων ασφάλειας που συνδέονται με αυτήν. Με την ανταπόκρισή σας χωρίς κρυπτογράφηση ή κωδικό πρόσβασης ανά e-mail με την Matchmakers, αποδέχεσθε αυτόν τον κίνδυνο.

Η Matchmakers είναι πάντοτε αρμόδια να τροποποιήσει το περιεχόμενο της Iστοσελίδας όταν το επιθυμεί ή είναι απαραίτητο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλες οι δημοσιεύσεις και καταχωρίσεις της Matchmakers προστατεύονται από το δίκαιο της προστασίας του δημιουργού και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως κάθε άλλο δικαίωμα προστασίας δημιουργού,δικαιώματα βάσης δεδομένων, δικαιώματα εμπορικών σημάτων και δικαιώματα εμπορικής επωνυμίας, όσον αφορά την Ιστοσελίδα (το περιεχόμενό της) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν, τις εικόνες, τους ήχους, τα κείμενα, τα αρχεία δεδομένων, τις φωτογραφίες, λογισμικό, μάρκες, λογότυπα και όλα τα άλλα υλικά, ανήκουν στην Matchmakers.

Εκτός από προσωπική και μη εμπορική χρήση, δεν επιτρέπεται καμία από αυτές τις δημοσιεύσεις και καταχωρίσεις να πολλαπλασιαστεί, να αντιγραφεί ή να δημοσιοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Matchmakers.

Επίσης δεν επιτρέπεται να ανασύρεις ένα (μη-) ουσιαστικό τμήμα της Ιστοσελίδας (επανειλημμένα και συστηματικά) και να το επαναχρησιμοποιείς με τρόπο που αναφέρεται και περιγράφεται στο Δίκαιο της Βάσης Δεδομένων.

Υπερσύνδεσμοι – υποδείξεις προς ιστοσελίδες

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει υποδείξεις σε ιστοσελίδες τρίτων. Για παράδειγμα με υπερσυνδέσμους, διαφημιστικά πλαίσια ή κουμπιά. Η Matchmakers δεν έχει καμία επιρροή σε ιστοσελίδες τρίτων και δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και το περιεχόμενό τους. Επίσης η Matchmakers δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημία η οποία απορρέει από ιστοσελίδες τρίτων.

Εφαρμογή του ολλανδικού δικαίου

Το ολλανδικό δίκαιο εφαρμόζεται στην χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και στο κείμενο του disclaimer. Διαφορές οι οποίες απορρέουν από το disclaimer, εάν είναι αποαραίτητο, θα φέρονται προς επίλυση στον αρμόδιο γι αυτές δικαστή στην Ολλανδία.

Επαφή σχετικά με την αποποίηση ευθυνών

Εάν έχεις απορίες για τη χρήση της Ιστοσελίδας του Matchmakers, μπορείς να έρθεις σε επαφή μέσω της φόρμας επικοινωνίας σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Η σελίδα τροποποιήθηκε στις

Αυτή η σελίδα έγινε αντικείμενο επεξεργασίας για τελευταία φορά στις: 4 Ιουλίου 2021.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας και βρείτε όλες τις τελευταίες θέσεις εργασίας

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.